3 خرداد 1397
مدارک موردنیاز صدور گواهی موقت:

قطع کاردانی:

1-کامل بودن نمرات

2-کامل بودن پرونده شامل(اصل دیپلم-تاییدیه دیپلم-کپی کامل از صفحات شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت)

3-شش قطعه عکس4*3

4-تسویه حساب مالی ( بابت پرداخت های 85% و 15%)

5-تکمیل فرم تسویه حساب

 

-مقطع کارشناسی:

1-کامل بودن نمرات

2- کامل بودن پرونده شامل(اصل گواهی موقت مقطع کاردانی-تاییدیه کاردانی-ریز نمرات مقطع کاردانی-کپی کامل از صفحات شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت)

3-شش قطعه عکس4*3

4- تسویه حساب مالی ( بابت پرداخت های 85% و 15%)