3 خرداد 1397
مقطع کارشناسی

 

جهت دریافت لیست دروس رشته کارشناسی حرفه ای ایمنی سلامت و محیط زیست و صنایع (HSE) اینجا کلیک کنید

جهت دریافت لیست دروس رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی اینجا کلیک کنید

جهت دریافت لیست دروس رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری اینجا کلیک کنید

جهت دریافت لیست دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات مقطع کارشناسی اینجا کلیک کنید

جهت دریافت لیست دروس رشته مهندسی فناوری صنایع شیمیایی مقطع کارشناسی اینجا کلیک کنید

جهت دریافت لیست دروس رشته مهندسی فناوری صنایع غذایی - صنعت کمپوت و کنسرو  اینجا کلیک کنید

جهت دریافت لیست دروس رشته مهندسی فناوری صنایع غذایی- صنعت شیرینی و شکلات  اینجا کلیک کنید

جهت دریافت لیست دروس رشته مهندسی فناوری محیط زیست-بازیافت پسماند  اینجا کلیک کنید

جهت دریافت لیست دروس رشته مهندسی فناوری محیط زیست- کنترل آلاینده ها  اینجا کلیک کنید