4 بهمن 1397
ماموریت مرکز

مرکز آموزش علمی کاربردی عالیفرد به عنوان مرکز جامع  آموزش صنعت غذا و نوشیدنی و برخوردار از قطب های علمی ممتاز با  رعایت اخلاق حرفه ای و بهبود مستمر و با اتکا به سرمایه های  انسانی و اجتماعی کارامد و با بکارگیری از پیشرفته ترین نظام  های آموزشی، پژوهشی و دارا بودن فضای فیزیکی مناسب به ارائه خدمات با کیفیت به جامعه علمی متقاضیان آموزش عالی ، صنعت و حوزهای فرهنگی و اجتماعی در جهت تربیت انسان های متعهد، متخصص،  خلاق، پژوهشگر و کارآفرین و همچنین حل مسائل و مشکلات حوزه های مختلف جامعه  می پردازد.